Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzisiaj – 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku obchody tego święta odbywają się wirtualnie. Dołączamy się do nich i wspieramy osoby niepełnosprawne.

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.