Komisje w Krośniewicach już wybrane

W dniu dzisiejszym odbyła się II, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach. Rajcy zebrali się, by wybrać przewodniczących komisji oraz ich członków. Przed wyborami głos zabrał Tomasz Walczewski, który swoje słowa skierował do przewodniczącego rady Sławomira Kępistego.

komisja krosniewice1

– W poprzedniej kadencji, przed wyborem komisji ówczesny przewodniczący, Henryk Ociepa dzwonił do wszystkich radnych i pytał, w jakiej komisji czuliby się najlepiej. Szkoda, że pan nie dzwonił – mówił T. Walczewski.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marek Smolczewski. W komisji zasiądą Jan Kacprowicz, Andrzej Konwerski, Marek Krysiak, oraz Wojciech Wolniewski.

Nad komisją budżetu, rolnictwa, gospodarki i mienia trzymać pieczę będzie Jadwiga Piotrowska, zaś wśród członków znajdować się będą Anna Chmielecka, Wojciech Koczaski, Tomasz Walczewski oraz Gracjan Wiśniewski.

Szefem komisji oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej został Paweł Górnik. Ponadto do członków tejże komisji należeć będą Beata Czerwińska, Ewa Stolarczyk, Gracjan Wiśniewski oraz Wojciech Wolniewski.

W sprawach różnych jako pierwsza głos zabrała Ewa Stolarczyk, która poruszyła tematy przekazane przez mieszkańców Witowa oraz Zieleniewa. Sprawy dotyczyły budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez jednego z mieszkańców oraz wycięcia krzewów rosnących przy kapliczce w Zieleniewie. Następnie mówił Wojciech Koczaski, pytający o oświetlenie obwodnicy od strony w Łodzi. Julianna Herman, burmistrz Krośniewic starała się odpowiadać na wszystkie pytania kierowane przez radnych.

– Bardzo bym prosił, żebyśmy się nie kłócili na sesjach. Powinniśmy być zgodni, cały powiat się z nas śmieje, że w Krośniewicach nie możmy się dogadać – mówił W. Koczaski.

Pod koniec sesji głos zabrał radny – senior Mieczysław Król, który wyraził swoje niezadowolenie z przbiegu obrad sesji.

– Jest mi przykro za sposób, w jaki jestem potraktowany. Nie wiem, czy to rewanż za to, że to ja dostałem się do rady, a nie pan Ociepa. Państwo podzieliliście radę, a efekty tego już widać – mówił M. Król, zwracając się do większości rady.

Źródło: http://www.kutno.net.pl/?pd=news&id=39191

Możesz również polubić…