Naszą bronią jest znajomość historii – Tomasz Sakiewicz w Kutnie

Kryzys w stosunkach Polski i Izraela, jaki wybuchł po nowelizacji ustawy o IPN był głównym tematem spotkania z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym tygodnika „Gazeta Polska” i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”, który dzisiejszego wieczoru przybył do Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej. Było to pierwsze spotkanie Klubu Gazety Polskiej w Kutnie II, który działa od kwartału.

Gośćmi wydarzenia byli parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy posłowie Tadeusz Woźniak, Waldemar Buda oraz Senator RP Przemysław Błaszczyk. Nie zabrakło również klubowiczów z innych terenów – m.in. Głowna, Skierniewic i Opoczna.

Na początku spotkania Tomasz Sakiewicz nawiązał do artykułu, który ukazał się w ostatnim wydaniu Gazety Polskiej, mówiącego o nowojorskiej gali Carnegie Hall, gdzie odbyła się uroczysta gala ku czci Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzenie rozpoczynające obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała amerykańska fundacja klubów „Gazety Polskiej”:

– Proszę sobie wyobrazić, że na to spotkanie przybyło 2,5 tys. osób, w tym kilkudziesięciu ambasadorów przy ONZ, również diaspora żydowska. Było to w tym samym czasie, kiedy fundacja Ruderman’a organizowała np. najbardziej bezczelny atak na Polskę, a w tym czasie główni przedstawiciele społeczności Żydów przyszli świętować razem z Polakami niepodległość. Tak potrafią działać Kluby Gazety Polskiej.

Zdarzenia ostatniego tygodnia, a dokładnie sytuacja w relacjach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich i szerzej – polsko-amerykańskich stała się głównym tematem spotkania. Redaktor odniósł się przy okazji do pojęcia patriotyzmu i jego genezy w Polsce:

Są one w jakiejś mierze kluczowe i pokazują o co toczy się rozgrywka na świecie, nie tylko w Europie. Jak państwo wiedzą „Gazeta Polska” jest gazetą wychodzącą od XIX w, która ma tradycję romantyczną, czyli niepodległościową. W tradycji romantycznej, tej insurekcyjnej, niepodległościowej, bardzo silny był nurt odbudowy I Rzeczypospolitej taką, jaką ona była, czyli Rzeczypospolitej wielu narodów. Dlaczego mówię tutaj o tradycji „Gazety Polskiej”? Ponieważ prawdziwą tradycją patriotyczną Polski, nie stworzoną przez zaborców, jest tradycja Rzeczypospolitej wielonarodowej, Rzeczypospolitej umiejącej tworzyć organizm, który łączy różne kultury nie zapominając o tym, kim jesteśmy, o tym co jest dla nas najważniejsze. W Polsce Polak czuł się Polakiem, Żyd Żydem, Litwin Litwinem i taką tradycję naprawdę wynieśliśmy z I Rzeczypospolitej. To patriotyzm stylu amerykańskiego, w którym Polak może być Polakiem, a jednocześnie jest obywatelem amerykańskim, tak samo Niemiec, Irlandczyk, Włoch kultywuje swój język, tradycje, religię, ale jednocześnie jest obywatelem państwa szerszego. To jest realny polski patriotyzm, który jest nasycony tradycjami innych kultur, ale to nie znaczy, że mamy zapominać własnego języka, tożsamości, religii – wyjaśniał Tomasz Sakiewicz.

źródło: http://kutno.net.pl/artykuly/aktualnosci,nasza-bronia-jest-znajomosc-historii-tomasz-sakiewicz-w-kutnie,88549.html

Możesz również polubić…