„Niezależni” chcą pomagać innym i integrować środowisko lokalne

W Krośniewicach powstało nowe stowarzyszenie o charakterze integracyjnym
Może do niego przystąpić każdy, komu nie jest obojętny los innych ludzi

Niezalezni

Nazwa stowarzyszenia to „Niezależni“. Jego członkowi chcą integrować mieszkańców powiatu kutnowskiego. Za cel postawili sobie również organizację szeregu akcji charytatywnospołecznych. Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. Powstał już komitet założycielski, liczący około siedemnastu osób. Za założycielami jest także pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym ustalano cele i idee działalności stowarzyszenia. Powstające stowarzyszenie zrzesza obecnie m.in. ludzi związanych z polityką czy działaniami pro-społecznymi. Prezesem stowarzyszenia jest Wojciech Ziółkowski, niezależny radny Rady Powiatu Kutnowskiego, a z zawodu lekarz. Funkcję wiceprezesa stowarzyszenia pełnił będzie Tomasz Walczewski, radny Rady Gminy Krośniewice, znany m.in. z tego, że jako jeden z nielicznych radnych w powiecie kutnowskim przekazuje w całości swą dietę radnego na cele charytatywne oraz społeczne. Jest on m.in. inicjatorem corocznej zbiórki darów pod hasłem „Miś”, które trafiają do dzieci z najuboższych rodzin, dzieci leżących w szpitalach czy do podopiecznych domów dziecka. Walczewski jest także głównym organizatorem corocznej „Gwiazdki” podczas której przebiera się w strój św. Mikołaja, by rozdawać upominki najmłodszym. W skład stowarzyszenia wchodzą też m.in. Dorota Dąbrowska, wójt gminy Dąbrowice oraz Bartosz Nowak Czechowski, Bartłomiej Sikorski, Magdalena Kucharska i Ewa Stolarczyk, radna z gminy Krośniewice. Podczas pierwszego spotkania ustalono, że organizacja powstała w celu zrzeszania ludzi, których celem jest min.: tworzenie i promowanie programów gospodarczego i społecznego rozwoju wspólnot lokalnych wspieranie i promowanie lokalnych samorządów społecznych i gospodarczych, aktywizacja lokalnych wspólnot i organizacji, integracja społeczeństwa i ruchów politycznych wokół działań stowarzyszenia, promowanie idei samorządowych oraz propagowanie ustalonych zasad i pobudzanie wymiany poglądów w tym zakresie. – W trakcie spotkania ustalono główne założenia programowe stowarzyszenia i zwrócono uwagę na liczne problemy trawiące społeczeństwo naszego powiatu. Nie obyło się bez rzeczowej dyskusji i przedstawienia propozycji, jakie działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu – mówi Tomasz Walczewski wiceprezes stowarzyszenia „Niezależni”. – Jednym z naszych głównych założeń jest między innymi przeprowadzanie wielu akcji charytatywno-społecznych na rzecz osób potrzebujących, dzieci, osób biednych czy osób chorych – dodaje Tomasz Walczewski, który był jednym z głównych inicjatorów powstania takiego stowarzyszenia. Jak mówi, jedną z pierwszych akcji w jaką zaangażują się członkowie stowarzyszenia będzie piknik rodzinny, który zaplanowano 4 czerwca w Zajeździe Basior przy drodze na Krośniewice. Głównymi organizatorami festynu są radni: Tomasz Walczewski i Ewa Stolarczyk oraz Stowarzyszenie „Integracja” z Krośniewic. „Niezależni” ciągle poszukują nowych członków. – Jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym. Może do nas przyłączyć się każdy mieszkaniec, który po prostu chce pomagać innym. Razem jest to z pewnością łatwiejsze – dodaje Tomasz Walczewski.

Źródło: Dziennik Łódzki 14//tygodnik Nasz Tygodnik Piątek, 29 kwietnia 2016
Tomasz Dębowski t.debowski@dziennik.lodz.pl

Możesz również polubić…