Obchody XXXVII rocznicy wprowadzenia stanu wojennego