Ostatnia prosta kampanii wyborczej

Już w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych wskażemy wójtów i burmistrzów w regionie. Dogrywka samorządowa odbędzie się między innymi w Krośniewicach i Łaniętach. Zapowiada się mnóstwo ciekawych i być może zaskakujących rozstrzygnięć.

Poseł i samorządowcy namawiali do głosowania

Poseł Marek Matuszewski i Zbigniew Linkowski radny sejmiku wojewódzkiego namawiali do głosowania na Katarzynę Erdman – kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Działacze Prawa i Sprawiedliwości pokazywali zaniedbane Krośniewice, rozmawiali z mieszkańcami, zachęcali do udziału w drugiej turze wyborów. Wspólnym głosem podkreślali, że obecnie rządzący gminą Krośniewice mieli tyle samo możliwości, co inne miasta, a jednak dopuścili się wielu zaniedbań w sferze organizacyjnej, gospodarczej jak i estetyki. Miasto zasługuje na natychmiastowe zmiany.

Wizyta znamienitych gości

W poniedziałek urzędnicy państwowi mający znaczący wpływ na zmiany regionie odwiedzili Krośniewice i Łanięta: Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców:

Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki

Bogumiła Kapusta – z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW

Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalne Strefy Ekonomicznej

Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi

Tadusz Woźniak – poseł na sejm RP

Przemysław Błaszczyk – senator RP (inicjator spotkania)

Krośniewice – szansa na rozwój

Wicewojewoda kilkoma istotnymi informacjami wprowadził w tematykę spotkania. Zaznaczył wielką rolę państwa, rządu w rozwoju infrastruktury oraz kwot na te cele przeznaczonych. Zachęcał samorząd do składnia dobrych wniosków i pozyskiwania dofinansowań.

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR przekonywał z kolei, że wiele da się w gminie Krośniewice zrobić. Trzeba tylko chcieć. Wyjaśnił w szczegółach na czym polega gospodarka nieruchomościami rolnymi. Jeśli gmina chce pozyskać grunty na zadania własne to je otrzymuje. Grunty zostają wówczas automatycznie wyłączone spod użytkowania rolnego i zostają przeznaczone do sprzedaży. Sporna sprawa w Krośniewicach dotyczyła gruntów pod lotnisko. Obecna władza chciała pozyskać grunty za darmo (chodzi o PGR Głaznów – 13 hektarów wzdłuż drogi). Lotnisko nie jest jednak zadaniem własnym gminy i można było jedynie grunt odsprzedać. Gmina kupuje ziemię na własność i robi z nią co zechce. Wszystko zależy od władz gminy, zaangażowania, kompetencji, przygotowujących dokumentację. KOWR wydaje decyzję od ręki, nikomu nie utrudnia.

Informacja z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW zaskoczyła i skonsternowała niemalże wszystkich. W wiosennym naborze gmina Krośniewice wprawdzie złożyła wniosek, lecz brakowało pełnej dokumentacji technicznej, więc wniosek nie otrzymał dofinansowania w wysokości 80 % dotacji. W 2017 roku gmina nie złożyła żadnego wniosku. Rok wcześniej ze względów formalnych wniosek kolejny raz nie otrzymał dofinansowania.

Prezes ŁSSE mówił o możliwościach gminy Krośniewice. Deklarował, że będzie dobrze współpracował z Katarzyną Erdman. Przesłanie było jedno, cała Polska Strefą, a „Plan Morawickiego” szansą dla małych i średnich przedsiębiorców. Nikt nie zainwestuje na małym gruncie (4,3 hektara pod strefę) milionów złotych dla stworzenia 1000 miejsc pracy – a tylko taki gruntem dysponuje na dzisiaj gmina Krośniewice. Lecz są możliwości, bowiem chętnych nie brakuje. Wszystko zależy od dobre woli władzy, chęci zmian na lepsze. Jeszcze w tym roku odbędzie się spotkanie kierownictwa ŁSSE z miejscowymi przedsiębiorcami w celu zachęcania do wejścia w tutejszą strefę.

Na koniec głos zabrał poseł Tadeusz Woźniak. Akcentował brak woli ze strony obecnej władzy mimo wielu prób i chęci pomagania. Podkreślił poparcie dla kandydatki PiS, życząc dobrego wyboru. Spotkanie zakończyło się dyskusjami w kuluarach.

Łanięta – wsparcie państwowej machiny

Spotkanie przedwyborcze w Łaniętach również cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców (uczestniczyło około 250 osób). Tutaj podobnie wicewojewoda akcentował temat programów dedykowany małym miejscowościom i obszarom wiejskim. Konferencję prowadził kandydat na wójta gminy Łanięta Tomasz Szczęsny. Wiele sugestii dotyczyło regionu, który w sposób szczególny został dotknięty suszą. Projekt powstania stacji meteorologiczne zaproponowany przez kandydata na wójta znajdzie niebawem swój finisz dzięki czemu będzie można szacować rozmiary zbliżającej się suszy. Powrócił temat nieodpłatnego przekazywania przez KOWR gruntów gminie Łanięta. Pozytywny wynik wyborczy da możliwości odnowy świetlicy wiejskiej w Klonowie Wielkim wraz placem zabaw i przystankiem autobusowym dla dzieci, odnowienie remizy OSP w Witoldowie oraz w ramach pieniędzy z projektu przyłączenie do sieci kanalizacyjnej miejscowości Chrosno.

Na koniec obecnie urzędujący wójt Stanisław Jędrzejczak pogratulował zwycięstwa swojemu kontrkandydatowi podkreślając, że tak wielka machina państwowa jaka stoi za nim daje mu gwarancje zwycięstwa.

Kandydaci popierani przez rządzącą w kraju frakcję mogą znacząco zmienić życie obywateli. Mieszkańcy zdecydują 4 listopada czy chcą skorzystać z warunków stworzonych przez rząd – sprzyjających rozwojowi. Katarzyna Erdman i Tomasz Szczęsny stawiają w swoich programach wyborczych przede wszystkim na rozwój i pokonanie wieloletniej stagnacji.