Tomasz Marek Walczewski - Radny Powiatu Kutnowskiego Blog

Wygrałem w plebiscycie Dziennika Łódzkiego.

Wygrałem w plebiscycie Dziennika Łódzkiego. Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy.Pierwszy raz wygrałem w 2012, a drugi raz 2016 r. W trwającym od 9 lat plebiscycie „Samorządowiec Roku” nikomu nie udało się wygrać...

Kolonie

Po raz 11, zapraszam dzieci z obszarów wiejskich do wyjazdu na kolonie. W koloniach tych mogą wziąć udział dzieci, które nie ukończyły 16-ego roku życia i których co najmniej jeden z rodziców jest płatnikiem...

4 maja – Dzień Strażaka

Dnia 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka i wspomnienie patrona wszystkich strażaków – św. Floriana. W tym dniu chciałbym złożyć wszystkim funkcjonariuszom, druhom, pracownikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa podziękowania za trudna i odpowiedzialna służbę. Tyle...