Tomasz Marek Walczewski - Radny Powiatu Kutnowskiego Blog

Kolonie 2018

Witam !!! Po raz 13 zapraszam dzieci z obszarów wiejskich do wyjazdu na kolonie. W koloniach tych mogą wziąć udział dzieci, które nie ukończyły 16-ego roku życia i których co najmniej jeden z rodziców...

Janusz Wojciechowski z wizytą w Kutnie

Janusz Wojciechowski, autor publikacji naukowych w latach 1995-2001, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, były sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji, w 2017r. Uhonorowanym przez Prezydenta RP...

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w Łęczycy

W sobotę, 28 kwietnia Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwiedził Łęczycę. W miejscowym Domu Kultury spotkał się z mieszkańcami. Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej marszałek Sejmu przedstawił zebranym zaprezentowane ostatnio przez rząd propozycje...