pierwsze spotkanie nowopowstającego stowarzyszenia „Niezależni”

Niezalezni0

Dnia 06.04.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie nowopowstającego stowarzyszenia „Niezależni”. Organizacja powstała w celu zrzeszania ludzi, których celem jest min.: tworzenie i promowanie programów gospodarczego i społecznego rozwoju wspólnot lokalnych, wspieranie i promowanie lokalnych samorządów społecznych i gospodarczych, aktywizacja lokalnych wspólnot i organizacji – przezwyciężanie marazmu i bierności, ocena dążeń i celowości działań lokalnych władz i instytucji, integracja społeczeństwa i ruchów politycznych wokół działań Stowarzyszenia, promowanie idei samorządowych oraz propagowanie ustalonych zasad, pobudzanie wymiany poglądów w tym zakresie. Stowarzyszenie „NIEZALEŻNI” w chwili obecnej zrzesza wiele osób związanych żywo z życiem społecznym Powiatu Kutnowskiego. W skład władz organizacji wchodzą min.: Wojciech Ziółkowski (prezes), Tomasz Walczewski (V-ce prezes), którzy znani są z działalności politycznej i pro społecznej organizując akcje takie jak: akcja „MIŚ” czy akcja czyszczenia koryta rzeki Ochni. Wśród członków stowarzyszenia znalazła się również Pani Dorota Dąbrowska, Wójt Gminy Dąbrowice oraz Bartosz Czechowski, Bartłomiej Sikorski , Magdalena Kucharska i Ewa Stolarczyk. W trakcie spotkania ustalono główne założenia programowe Stowarzyszenia i zwrócono uwagę na liczne problemy trawiące społeczeństwo Naszego powiatu. Nie obyło się bez rzeczowej dyskusji i przedstawienia propozycji, jakie działania mogą przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

Możesz również polubić…