Spotkanie z cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem

Po godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 rozpoczęło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, których gospodarzem jest Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber. Spotkanie otworzył Marszałek – Grzegorz Schreiber, później głos zabrał Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, który przekazał na ręce marszałka pamiątkowy grawer w podziękowaniu za dobrą współpracę. Dodajmy, że w ramach projektu, Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z grupą ekspertów odwiedza powiaty Województwa Łódzkiego z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań przedstawiciele Urzędu i podległych instytucji przybliżają aktualne i planowane konkursy, programy, nabory i granty. W spotkaniu wzięli udział także: wicestarosta – Marek Jędrzejczak, Członkowie Zarządu Powiatu Kutnowskiego: Tomasz Walczewski, Jolanta Pietrusiak, radni powiatu kutnowskiego, burmistrzowie i wójtowie Powiatu Kutnowskiego, sołtysi.