Otagowano: khbc

Hunor – dobry wybór

Pan Tomasz Walczewski- radny Rady Miejskiej w Krośniewicach, mieszkaniec położonej na terenie gminy Krośniewice wsi Nowe. Gospodaruje na 82 ha. W obecnym sezonie 10% jego gruntów zajętych jest przez buraki cukrowe, które dostarcza do...