Otagowano: Wiceministrem Rolnictwa

Spotkanie z Jackiem Boguckim, Wiceministrem Rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa, Spotkanie z Jackiem Boguckim, Wiceministrem Rolnictwa, przedstawiliśmy Ministrowi aktualną sytuację wsi i jej problemy. Miedzy innymi zwróciliśmy uwagę na import żywca wieprzowego, kar za mleko, wyrównania dopłat bezpośrednich, sprzedaż polskiej ziemi, złagodzenia...