Zjazd Wojewódzki Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Województwa Łódzkiego

25 lutego 2017 roku w Kocierzewie odbył się Zjazd Wojewódzki Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Województwa Łódzkiego,podczas którego Waldemar Wojciechowski został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego OPZZRiOR na Województwo Łódzkie, natomiast wiceprzewodniczacymi zostali: Tomasz Walczewski oraz Andrzej Prochoń. Szeregi Związku zasilili również nowi członkowie.

Podczas zjazdu poruszone zostały aktualne tematy dotyczące wsi oraz problemy rolników. Zostały także ustalone plany na przyszłość.

W najbliższym czasie planujemy organizacje zjazdu w powiecie kutnowskim i pozostałych powiatach Województwa Łódzkiego. Takie spotkania to nie tylko okazja do bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów i doświadczeń, ale takze możliwość wspólnego ustalenia priorytetów Rolniczego OPZZ-u na najbliższy rok.

zjazd

Możesz również polubić…